امامزاده هاشم بن علی علیه السلام

و

فاطمه بنت العسکری سلام اله علیها

فرزند بلافصل امیرالمومنین علی علیه السلام و خواهر امام زمان (عج)

برنامه ی عزاداری‌هیئات‌مذهبی‌آران‌و‌بیدگل‌وکاشان

🏴درعزای‌اول‌مظلوم‌عالم🏴

◼️برنامه ی عزاداری‌هیئات‌مذهبی‌آران‌و‌بیدگل‌وکاشان

🕌درحرم‌امامزادگان‌هاشم‌بن‌علی‌(ع)
وفاطمه‌بنت‌العسکری(س)

✔️شب‌بیست‌ویکم؛ساعت۲۰
✔️روزبیست‌و‌یکم؛ساعت۱۷
✔️شام‌بیست‌و‌یکم؛ساعت۲۰